Vedtægter og Bestyrelse

GÆLDENDE VEDTÆGTER FOR NØRREBRO GYMNASIUM

Gældende vedtægter for den selvejende institution Nørrebro Gymnasium blev offentliggjort den
14. november 2023:

Gældende Vedtægter for Nørrebro Gymnasium

Disse erstatter de tidligere af 28. september 2023.

Bestyrelsen består af tidligere elever og lærere fra Nørrebro Gymnasium samt som medlemmer uden stemmeret: Elevrådsformanden, to repræsentanter for skolens samarbejdsudvalg og rektor.

Henvendelse til bestyrelsen kan ske gennem skolen eller via email. Send en mail til bestyrelsen

BESTYRELSEN FOR NØRREBRO GYMNASIUM HAR FØLGENDE MEDLEMMER:

SIGRID CRONBERG IPSEN, FORMAND - Tidligere elev

ERIK LUND, NÆSTFORMAND - Tidligere elev

ALI MOHAMAD  - Tidligere elev

JIHAD EZAT - Tidligere elev

WILLIE KRABBEN - Tidligere elev

KVALITETSPLAN FOR NØRREBRO GYMNASIUM:

HANDLEPLAN, SELVEVALUERING OG RESULTATSLØNSKONTRAKT FOR REKTOR:

Skoleåret 2017 - 2018:

Skoleåret 2018 - 2019:

Skoleåret 2019 - 2020:

Skoleåret 2020 - 2021:

Skoleåret 2021 - 2022: