Vedtægter og Bestyrelse

BESLUTNING OM NAVNESKIFTE TIL NØRREBRO GYMNASIUM

På bestyrelsesmøde afholdt den 7. oktober 2020 blev det enstemmigt vedtaget, at Akademisk Studenterkursus pr. 9. november 2020 skifter navn til Nørrebro Gymnasium.

Nørrebro Gymnasium er en selvejende institution med egne vedtægter, udarbejdet af skolens bestyrelse. 

Nyeste vedtægter af 7. oktober 2020 finder du her.

Vedtægterne blev offentliggjort den 21. oktober 2020.

Bestyrelsen består af tidligere kursister og lærere fra Akademisk Studenterkursus samt som medlemmer uden stemmeret: Elevrådsformanden, to repræsentanter for skolens samarbejdsudvalg og rektor.

Henvendelse til bestyrelsen kan ske gennem skolen eller via email. Send en mail til bestyrelsen

BESTYRELSEN FOR NØRREBRO GYMNASIUM HAR FØLGENDE MEDLEMMER:

SIGRID CRONBERG IPSEN, FORMAND - Tidligere elev

ERIK LUND, NÆSTFORMAND - Tidligere elev

INGA PAULSEN ALBERTSEN - Tidligere rektor

ALI MOHAMAD  - Tidligere elev

JIHAD EZAT - Tidligere elev

KVALITETSPLAN FOR NØRREBRO GYMNASIUM:

HANDLEPLAN, SELVEVALUERING OG RESULTATSLØNSKONTRAKT FOR REKTOR:

Skoleåret 2017 - 2018:

Skoleåret 2018 - 2019:

Skoleåret 2019 - 2020:

Skoleåret 2020 - 2021:

Skoleåret 2021 - 2022: