FastholdelsesStrategi - Ejerskab og Trivsel er nøgleordene

VI ARBEJDER MÅLRETTET MED FASTHOLDELSE OG LÆRING

Målet for skolens arbejde med fastholdelse og læring er at skabe dokumenterede og implementerede strukturer og procedurer, som alle kender, og som virker.

Det indebærer, at alle tager ejerskab til disse på både klasse, administrations- og ledelsesplan, d.v.s. op og ned igennem hele organisationen.

VORES STRATEGI OG OG HANDLEPLAN:

Holdlærere holder øje med deres egne hold med hensyn til elevernes mundtlige og skriftlige fravær.

Klassens teamlærere opdeler klassens elever i nogenlunde lige store grupper, som de har særligt ansvar for i forhold til fastholdelse og trivsel, d.v.s holder øje med deres fraværsprocenter og trivsel i klassen og tager en snak med dem, hvis der opstår problemer i den sammenhæng.

Teamlærerne holder tæt kontakt til klassens studievejleder og skolens trivselsmedarbejder og fraværsinspektor, og afholder desuden jævnligt møder med klassens studievejleder samt ledelse omkring fraværstal og trivsel.

Studievejledere holder jævnlige samtaler med frafaldstruede elever.

Fraværsinspektoren holder tæt øje med såvel mundtligt som skriftligt fravær for alle klasser.