Om skolen

Nørrebro gymnasium - set med de historiske briller

Der var en tid, hvor gymnasiet endnu ikke var alment, og studentereksamen kun var forbeholdt de få; det var dengang idéen til Akademisk Studenterkursus blev født.

I 1923 så Valdemar Andersen sammen med Detlev Müller, Reidar Tvermoes og Hal Koch et behov for at tilbyde voksne, der af sociale eller økonomiske årsager var afskåret fra at gå på gymnasiet, muligheden for at tage en studentereksamen under alternative former. I 1924 oprettede de derfor Skindergades Kursus, der siden hen blev Akademisk Studenterkursus. Akademisk Studenterkursus tilbød fripladser til unge mennesker, som ikke havde de økonomiske midler til selv at betale for uddannelsen.

I begyndelsen var kurset ejet af Valdemar Andersen og holdt til i et par lejligheder i Skindergade i indre København. Ret hurtigt blev uddannelsen formaliseret og en studentereksamen fra Akademisk Studenterkursus blev et 2-årigt forløb i modsætning til det 3-årige forløb på det almene gymnasium. Dette er stadig tilfældet.

Mange senere berømte danskere tog studentereksamen fra Akademisk Studenterkursus heriblandt professor dr. teol Johannes Sløk, der begyndte sin imponerende akademiske karriere på skolen og ikke mindst forfatteren Benny Andersen. Det var også hér, at Ida fra DR's TV-serie Krøniken fik huen på. I 1980 skrev Johannes Sløk i sine erindringer, at det var et mindre mirakel, at han fik en friplads på Akademisk Studenterkursus, således at han kunne indfri sin drøm om en uddannelse.

Akademisk Studenterkursus voksede langsomt og flyttede ad flere omgange til forskellige adresser og større lokaler. Da kurset i 1960’erne var allerstørst, talte det 1500 kursister og flyttede til Titangade. Skolen udbød på dette tidspunkt både undervisning til mellemskole- real og studentereksamen. Og der var både dag- og aftenhold.

Den gennemsnitlige kursist på Akademisk Studenterkursus var i mange år 25 år og forsørgede sig selv ved at arbejde om dagen og gå i skole om aftenen. Senere blev det muligt at tage studielån, inden SU’en i 1970’erne blev indført, og skolens kursister ikke længere var afhængige af at skulle tjene penge.

Indførelsen af SU, oprettelsen af HF og udbygningen af gymnasiekapaciteten i Danmark betød en nedgang i antallet af ansøgninger til Akademisk Studenterkursus, og skolen måtte i 1980 nedlægge aftenholdene. I Folketinget blev stillet forslag om helt at nedlægge studenterkurserne, men mange folketingsmedlemmer havde selv taget deres studentereksamen på et af landets studenterkurser, og forslaget blev nedstemt.

De næste 30 år faldt søgningen til Akademisk Studenterkursus støt, og da skolen var mindst talte den kun to klasser pr. årgang. Denne udvikling vendte i begyndelsen af 2010'erne, og skolen er siden vokset så meget, at der igen har været behov for at udvide de fysiske rammer.

Ved skoleårets start i 2016 begyndte fem førsteårsklasser på den 2-årige STX, som kun udgør et af skolens efterhånden mange uddannelsestilbud. Siden skoleåret 2017/2018 har vi også udbudt den ny 2-årige HF, foruden en række forberedende kurser og enkeltfag.

I november 2020 blev Akademisk Studenterkursus til Nørrebro Gymnasium

Som en naturlig følge af den udvikling og dynamik skolen har oplevet i årenes løb, og med blikket vendt mod fremtiden, besluttede vi at ændre navn til Nørrebro Gymnasium fra november 2020.

I al sin enkelthed afspejler vores nye navn, at vi som gymnasium udgør et multikulturelt epicenter i metropolet Nørrebro, hvor vi hylder fællesskabet, diversiteten og mangfoldigheden.

Nørrebro Gymnasium er et helt almindeligt gymnasium, hvor man foruden de mange andre uddannelsestilbud kan tage en fuldgyldig STX på kun 2 år.

Dengang som nu er vi et relevant uddannelsestilbud for unge voksne. Vi har stadig undervisning i øjenhøjde, krydret med humor og højt til loftet.

Hvis du har spørgsmål om vores uddannelsestilbud, dit studievalg, om SU eller andet, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail.

Hér finder du svar på nogle spørgsmål, vi ofte bliver stillet om det at være elev hos os.

FAQ - FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvem går på Nørrebro Gymnasium?

Det gør alle slags mennesker.

NBG er for dig, der er blevet færdig med 9. klasse og gerne vil tage en 2-årig HF, eller for dig, der er blevet færdig med 10. klasse og gerne vil tage en 2-årig STX.

NBG er også for dig der har holdt pause efter folkeskolen, eller for dig, som er droppet ud af gymnasiet og gerne vil starte på en frisk, og for dig, der har taget en erhvervsuddannelse og nu gerne vil prøve noget andet, eller har haft forskellige udfordringer at kæmpe med.

Hvad er gennemsnitsalderen for de studerende på Nørrebro Gymnasium?

Vi har ingen aldersgrænse, men de fleste er mellem 17 og 25 år, når de begynder hos os.

Har jeg mødepligt?

Ja, det har du, og du skal også aflevere dine opgaver. Hvis du er selvstuderende, gælder der andre regler. Opfylder du ikke kravene til mødepligt, kan du miste din SU.

Skal jeg have min egen computer med i skole?

Ja, det skal du.

 IT er en integreret del af al undervisning på NBG, og meget undervisningsmateriale er digitalt, fx e-bøger.  For at kunne deltage i undervisningen er det derfor nødvendigt, at du medbringer en computer hver dag.

 Skolen har abonnement på Microsoft Office, som du kan downloade, mens du går på skolen. Du får også adgang til Gyldendals Ordbøger, ligesom der er mulighed for at printe på skolen.

Skal jeg selv købe mine egne bøger?

Nej, du låner bøger hos os og får gratis adgang til alle Gyldendals Ordbøger.

Hvad gør jeg, hvis jeg synes lektierne er svære en overgang?

Så kan du altid henvende dig til dine lærere og skolens studievejledere, som vil forsøge at hjælpe dig. Vi har også en ugentlig lektiecafé, hvor du kan få hjælp til dine lektier i fx matematik og/eller dansk.

Tager I på studieture og ekskursioner?

Ja, det gør vi - og det er rigtigt sjovt og spændende! 

Hvert forår rejser førsteårsklasserne på STX på studietur i forbindelse med et tværfagligt forløb, mens HF'erne tager på studietur i starten af andet år i forbindelse med faget KS (Kultur- og samfundsfagsgruppen).

Deltagelse i studieturen er frivillig og for de elever, der ikke deltager, afholdes et tværfagligt forløb på skolen i samme periode. 

Herudover kan de enkelte faglærere arrangere ekskursioner i forbindelse med undervisningen. Det kan fx være teater- eller biografture, til forelæsning på en forskningsinstitution, et besøg på et rensningsanlæg eller et museum.

 Bemærk, at deltagelse i studietur og nogle ekskursioner forudsætter egenbetaling.

Har I en kantine på skolen?

Ja, vi har en lille kantine, hvor du kan købe sandwich, salater, snacks, drikkevarer m.m. Vi har også et elevkøkken med koldt og kogende vand til the eller nudler, eller hvad man nu lyster, samt en mikroovn hvor du kan opvarme din medbragte mad – eller lave popcorn :-)