Fag på EUX-forberedelse

Den EUX-forberedende fagpakke består af fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag, som alle er på C-niveau.