Naturvidenskabelig Biologi

Studieretningsfag:
Biologi A, Kemi B

Denne studieretning er for dig, der synes, at det er spændende at kombinere indsigten i biologiske sammenhænge med kemiens univers, hvor du på alle niveauer veksler mellem teori, observationer og eksperimentelt arbejde.

Du skal vælge denne studieretning, hvis du er nysgerrig efter at forstå, hvordan mennesket fungerer som biologisk organisme, og hvordan mennesket påvirker naturen omkring os. Studieretningen stiller blandt andet skarpt på mennesket, naturen og kemiske processer og forståelsen af disse helt ned på atomniveau og op til større sammensatte strukturer fx proteiner, kulhydrater og fedtstoffer.

I de to studieretningsfag arbejder du på et højt teoretisk og fagligt plan, så du opnår kendskab til videnskabsteori og arbejdsmetoder i naturvidenskab, og på den måde forbereder dig til en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om fagene her: Biologi og kemi.

Faq - få svar på dine spørgsmål

Hvordan er studieretningen opbygget?

*2. fremmedsprog: Hvis du vælger Tysk B/Fransk B skal kun have faget på 1. år. Vælger du Spansk A, skal du have faget i to år, da faget kun udbydes på A-niveau.

**Valgblok 1: Kemi A, Matematik A, Engelsk A eller Tysk A/Fransk A.

Bemærk: Hvis du har valgt spansk som 2. fremmedsprog, så har du allerede brugt dette løft til A-niveau og skal derfor ikke vælge noget fag i denne blok.

***Valgblok 2: Arabisk B, Psykologi B, Mediefag B eller Fysik B.

Hvilke sprog kan jeg vælge som 2. fremmedsprog?

Som 2. fremmedsprog kan du vælge mellem Tysk fortsætter B og Fransk fortsætter B. Du kan vælge at hæve fra B til A-niveau på andet år. Du kan også vælge spansk begynder A.

Hvilke uddannelser kan jeg læse videre på?

Når du vælger denne studieretning, så har du en bred vifte af muligheder i forhold til videreuddannelse. Studieretningen sigter især mod de mellemlange videregående uddannelser, fx sygeplejerske, bioanalytiker eller folkeskolelærer, men er også adgangsgivende til visse universitetsstudier og politi- eller officersskolen. 

 På adgangskortet kan du se hvilke fagkombinationer og niveauer, der kræves for at komme ind på de enkelte videregående uddannelser.

Interesseret?

Jeg vil gerne ringes op og høre mere

Jeg vil gerne søge optagelse