2-årig STX

Den hurtige vej til drømmeuddannelsen 

Den 2-årige STX svarer til den 3-årige STX på et almindeligt gymnasium og er adgangsgivende til alle videregående uddannelser på akkurat samme vilkår. Forskellen er, at du bliver student et år hurtigere, når du tager din STX hos os.

Studentereksamen på 2 år
SU-berettiget
Samme muligheder som en 3-årig STX
Det faglige indhold og niveau er det samme, dog har du ikke de kreative fag musik, idræt, billedkunst og drama. Du begynder også direkte på din studieretning uden grundforløb. At læse en STX på kun to år er hårdt, så du skal være indstillet på, at det kommer til at tage meget af din tid, fordi der er mange lektier og mange afleveringer.

stx

Den 2-årige stx er typisk for elever, der...

Gerne vil være student hurtigt
Har arbejdet efter grundskolen og gerne vil igang med en uddannelse
Har gået i gymnasiet før, men ikke har gennemført og gerne vil begynde på en frisk
Har en erhvervsfaglig uddannelse og gerne vil have en studentereksamen
Har været ude at rejse efter grundskolen og gerne vil igang med en uddannelse

FAQ - FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvad er forskellen på en studentereksamen fra Nørrebro Gymnasium og en HF-eksamen?

Studentereksamen fra NBG er præcis den samme som en studentereksamen fra et 3-årigt gymnasium. Du bliver bare student et år tidligere. 

Tager du en STX kan du i nogle fag opnå højere niveau end i en HF-eksamen, og du skal kun til eksamen i de fag, der bliver udtrukket. I løbet af året får du både termins- og årskarakterer. 

Tager du en HF, skal du til eksamen i alle fag, og du får hverken termins- eller årskarakterer.

Kan jeg komme direkte fra 2. og 3.g ind i en 2. års-klasse på Nørrebro Gymnasium?

Ja, hvis du har afsluttet 2.g, kan du komme direkte ind i en 2. års-klasse. Hvis du har påbegyndt 3.g, men ikke afsluttet året, kan du også komme direkte ind i en 2. års-klasse og gøre din studentereksamen færdig.

Kan jeg søge merit for allerede afsluttede fag?

Har du tidligere afsluttet et eller flere fag på gymnasiet, HF eller VUC kan du søge merit for fagene hos os. Der gælder en række regler på området, som du kan læse mere om i bekendtgørelsen om merit i de gymnasiale uddannelser.

Du skal søge om merit ved uddannelsens start på baggrund af en ansøgning. For at kunne give dig merit, har vi brug for en udskrift af din eksamensprotokol med stempel og underskrift fra den skole, hvor du har afsluttet faget/fagene.
Du får besked om, når der kan søges merit.

Da den 2-årige STX er lidt anderledes opbygget, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få merit for alle fag.

Interesseret?

Jeg vil gerne ringes op og høre mere

Jeg vil gerne søge optagelse