Projekt-praktik

I løbet af din HF-uddannelse skal du gennemføre tre projekt-praktik forløb.

Formålet med forløbene er at hjælpe dig med at blive afklaret omkring, hvad du er god til, hvad du interesserer dig for, og hvad du godt kunne tænke dig at uddanne dig til.

Første projekt-praktik forløb finder sted i 1. semester omkring efterårsferien. Forløbet er et tværfagligt samarbejde mellem dit kreative fag og dansk og har fokus på at hjælpe dig med at afklare, hvad dine personlige og faglige kompetencer er, og i hvilke uddannelser og jobs du vil kunne bruge disse kompetencer. Undervejs i forløbet skal du ud at møde mennesker, som enten læser på en uddannelse, du gerne vil vide mere om eller som arbejder med noget, som du synes er interessant. Vi får også besøg af gamle elever fra NBG, som vil fortælle om deres uddannelser.

Andet projekt-praktik forløb finder sted i 2. semester og har til formål at hjælpe dig med afklare, hvilken linje du vil på efter sommerferien. På NBG udbyder vi tre linjer: Den biologiske linje, den matematiske linje og den samfundsfaglige linje. Du vil blive introduceret til de tre linjer og forskellige uddannelser og jobmuligheder, som linjerne hver især er rettet imod. Du skal enten på besøg på andre uddannelsesinstitutioner, eller vi får besøg af nogen udefra, der vil fortælle om deres uddannelser og jobs.

Tredje projekt-praktik forløb finder sted i 3. semester. Forløbet er et tværfagligt samarbejde mellem dine linjefag og har til formål at hjælpe dig med at komme nærmere et valg af videregående uddannelse. Undervejs i forløbet skal du arbejde med et tema og forskellige problemstillinger, som du synes er interessante, og som du forestiller dig at ville arbejde med i et fremtidigt job. Du skal ud at lave feltarbejde fx i en virksomhed eller i en institution, og du vil også komme på besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner.