2-årig HF

En hf giver mange muligheder

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der giver et bredt kendskab til forskellige emner - fx sprog, naturvidenskab og samfundsforhold - og forbereder dig fagligt til at tage en videregående uddannelse.

Gymnasial uddannelse på 2 år
SU-berettiget
Gør dig uddannelsesklar

HF er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse og fx uddanne dig til lærer, sygeplejerske, laborant, finansøkonom, jordbrugsteknolog eller socialrådgiver. Mulighederne er mange.

Hvis du ønsker at tage en lang videregående uddannelse på universitetet efter din HF-eksamen, kan du vælge at supplere din HF med en udvidet fagpakke, som tager et halvt år, hvor du kan løfte nogle fag til
A-niveau. Dvs. at din HF sammenlagt tager to og et halvt år.

Vælg mellem 3 fagpakker

Hør mere om HF på Nørrebro Gymnasium:

Faq - få svar på dine sporgsmål

Hvordan er uddannelsen opbygget?

HF-uddannelsen er opdelt i fire semestre.

Første og andet semester består af undervisning i obligatoriske fag.

På andet år skal du vælge mellem tre fagpakker, som du har i 3. og 4. semester:

  • Den biologiske fagpakke med fagene biologi B og psykologi C
  • Den matematiske fagpakke med fagene matematik B og psykologi C
  • Den samfundsfaglige fagpakke med fagene samfundsfag B og psykologi C

Du skal desuden på 3. og 4. semester have et valgfag. Her kan du vælge mellem biologi, matematik, mediefag, naturgeografi, religion, samfundsfag, tysk.
Alle valgfag er på B-niveau.

Hvad er forskellen på den 2-årige HF og den 2-årige STX på Nørrebro Gymnasium?

Den 2-årige HF adskiller sig fra den 2-årige STX ved, at du ikke får standpunktskarakterer, men i stedet skal til eksamen i alle fag. Du afslutter mindst et fag efter hvert semester. 

Den 2- årige HF har også færre fag på A-niveau end den 2-årige STX og er mere praksisorienteret. I løbet af uddannelsen er indlagt praktik- og projektforløb, som skal vise dig, hvordan du senere vil kunne bruge den viden, du tilegner dig, på et kommende studie og job.

Hvornår kan jeg søge ind på den 2-årige HF?

Du kan begynde på HF efter 9. klasse.

Interesseret?

Jeg vil gerne ringes op og høre mere

Jeg vil gerne søge optagelse