Mission & Værdigrundlag Oplysning * Respekt * Tolerance

Vision         

På Nørrebro Gymnasium er det vigtigt for os at skabe et trygt rum for læring og udvikling af elevernes kompetencer; både faglige og menneskelige. Eleverne trives bedst, når vi sikrer medbestemmelse, åbenhed og viser dem tillid ved at give dem ansvar.

Vi skaber rammerne for, at eleverne kan udfolde sig og blive rustet til mødet med verden. De skal kunne trives i fællesskaber og udvise ansvar, respekt og tolerance.

Værdigrundlag

Fællesskabet binder os sammen. Det stærke fællesskab sikrer og fremmer den sociale trivsel på skolen.

Ved at være tolerante og åbne over for hinanden, til trods for vores forskelligheder - eller måske netop med baggrund i vores forskelligheder - fremmer vi fællesskabet og sammenholdet.

Vi respekterer hinandens forskelligheder og skaber et trygt rum, hvor der er plads til alle.

Vi accepterer hinandens forskellige meninger og holdninger. Det skaber mere tryghed og gode rammer for læring.

Vi har alle et ansvar over for skolen og hinanden. Vi vægter højt, at lærere og elever tager et ansvar for elevernes faglige og sociale udvikling.

Vi skaber rammerne for, at eleverne føler sig hørt, og vi tager deres meninger seriøst i vores beslutninger. Elevernes holdninger og engagement er værdsat.   

Vi skal alle kunne bevæge os i rum, hvor vi ikke skal føle os utrygge eller udsatte. Der skal være plads til at ytre sin mening frit.