EvalueringsStrategi

På NBG har vi i lighed med alle andre gymnasieskoler en evalueringsstrategi. 

At evaluere betyder at måle og vurdere. I skolens evalueringsstrategi er det, som måles og vurderes, den enkelte elevs faglige standpunkt og trivsel og kvaliteten af den undervisning, som vi udbyder på skolen.

FAGLIGT STANDPUNKT OG TRIVSEL

Evalueringen af dit faglige standpunkt sker i forbindelse med standpunktskaraktererne, som gives i november og marts. I forbindelse med karaktergivningen vil dine lærere tilbyde dig en samtale, således at du får et klart indtryk af dit faglige standpunkt i de enkelte fag og råd og vejledning til, hvordan du kan forbedre dig, hvis der er behov for det.

To gange om året afholder skolens studievejledere desuden trivselssamtaler med alle skolens elever. Formålet med samtalerne er at høre, om du trives på skolen både socialt og fagligt og hjælpe dig, hvis du synes, der er noget, som kunne gå bedre.

UNDERVISNINGEN

Den løbende interne evaluering af undervisningen på skolen foretages på de enkelte hold/klasser af elever og lærer i fællesskab. Undervisningen evalueres for at undersøge, hvad man har gjort, og hvad udbyttet af undervisningen har været, fordi man gerne vil finde ud af, hvordan man næste gang enten kan gentage succesen eller forbedre noget. Kort sagt laves disse evalueringer for at forbedre undervisningen. Det, man kan evaluere, er fx lærerens planlægning og gennemførelse af undervisningen, elevernes arbejdsindsats, undervisningsmaterialet, arbejdsformerne, det faglige niveau, tempoet osv.

Disse evalueringer sker to gange årligt, dels omkring efterårsferien, dels i forårssemesteret. Evalueringen foregår skriftligt, og når din lærer har haft lejlighed til at gennemgå jeres tilbagemeldinger, taler I derefter om evalueringen i forbindelse med undervisningen.

I efterårssemesteret gennemfører vi desuden en elevtrivselsundersøgelse, som blandt andet berører skolens fysiske rammer, undervisningen og det sociale miljø på skolen.