Elevrådet få mere indflydelse

Du kan se Elevrådets vedtægter her

Elevrådet består af en repræsentant og en suppleant for hver klasse.

Der afholdes valg senest 15. september hvert år.

Formanden for elevrådet vælges blandt rådets medlemmer på første møde. 

Elevrådet mødes en gang om måneden. På mødet deltager også en repræsentant for skolens ledelse.

Der er flere måder at komme i kontakt med Elevrådet; én er at sende en mail til Elevrådet