Dansk C

Danskfaget handler om tekster – og du er selv en tekst, som andre hele tiden læser, fortolker og vurderer. Derfor skal du i danskfaget arbejde med at være tydelig, præcis og samtidig interessant, når du udtrykker dig, hvad enten det er skriftligt, mundtligt eller via et medie.

Tilsvarende skal du i dansk trænes i også selv at være skarp, kritisk og præcis, når du fortolker og vurderer alle de tekster, der hver dag strømmer dig i møde som billeder, lyd og ord i alt fra videoer og grafik til tweets, artikler, fortællinger, kunstneriske udtryk og uendelige statusopdateringer.

I danskfaget opererer du altså med et udvidet tekstbegreb, hvor utrolig meget forskelligt opfattes som tekst. Helt konkret skal du på C-niveau arbejde med tekstanalyse og -produktion inden for emnerne retorik og argumentationmedier og kommunikation samt litteratur og kultur.

Retorik og argumentation handler om, hvad der kendetegner en god tekst lige fra fængende sprog og klar opbygning til troværdig argumentation med appel til både fornuft og følelser.

Medier og kommunikation handler om at analysere forskellige mediers muligheder og virkemidler og vurdere, hvilken rolle selve mediet spiller for, hvor vellykket en kommunikation er.

Litteratur og kultur handler om at forstå litteraturens særlige kendetegn og dens mulighed for at fortælle noget relevant om det at være menneske i en bestemt kultur og tidsperiode.

Eksamen er individuel og mundtlig, og du skal både op i en ukendt tekst og reflektere over en tekst, som du selv har produceret i løbet af undervisningen.