Søg Optagelse

For at blive optaget på GSK skal du have afsluttet en gymnasial eksamen, en erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau eller tilsvarende uddannelse fx fra udlandet.

Ansøgning om optagelse skal ske online via Niels Brock.  Du finder online ansøgningsskema og yderligere oplysninger hér.