praktiske oplysninger

- ER DU I TVIVL OM NOGET? SPØRG!

Har du spørgsmål til kurserne, er du velkommen til at ringe til os på 3583 1826 eller sende en mail til os på: nbgym@nbgym.dk

FAQ - FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvad koster det at gå på det EUX-forberedende forløb?

Hvert fag koster kr. 550,- og hertil kommer et indmeldelsesgebyr på kr. 200,-. Kurset koster altså i alt kr. 1850,-

Du vil modtage en faktura på beløbet til betaling senest otte dage før kursusstart. Der er dog også mulighed for at aftale en afdragsordning. Kontakt os på tlf.: 3583 1826 for at høre nærmere.

Hvis du er under revalidering, kan du få kurset betalt af kommunen. I så fald skal du ved ansøgning om optagelse oplyse os navn, telefonnummer og mail på din kontaktperson, da vi skal bruge et betalingstilsagn fra betalende myndighed.

Hvad gør jeg, når jeg er tilknyttet jobcenter?

Er du tilknyttet et jobcenter og har fået mulighed for at tage en uddannelse hos os, skal du tage kontakt til din sagsbehandler. Det er muligt at få uddannelsen betalt af kommunen. I henhold til Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsloven) skal vi opkræve betaling af din bopælskommune for, at du kan tage en uddannelse hos os.

Kan jeg få SU og ungdomskort?

Du kan søge SU og transporttilskud, hvis du har mindst 23 lektioner om ugen (hvis du har børn under syv år, er kravet 17 lektioner). Det er dog en forudsætning, at du ikke allerede har afsluttet en fuld hf- eller studentereksamen. 

Du ansøger om SU via su.dk og transporttilskud via ungdomskort.dk.

Kan jeg søge SPS-midler?

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge støtte i form af SocialPædagogiske hjælpemidler, når du er indskrevet på kurset. Send en mail til studievejleder og SPS-medarbejder Alice Petersen på ap@nbgym.dk eller kontakt Alice på tlf.: 3583 1826 for at høre mere.