INTRO

Hos os har du mulighed for at læse tyrkisk på begynder A-niveau som enkeltfag.
Kurset varer et skoleår.

Undervisningen foregår mandage og onsdage kl. 17.00 - 21.00

A - NIVEAU

Tyrkisk er det officielle sprog i republikken Tyrkiet, som tales af 80 mio. mennesker. Moderne tyrkisk er et produkt af etableringen af republikken Tyrkiet, som har erstattet det officielle osmannisk-tyrkisk. 

Tyrkisk tales i en lang række lande, som strækker sig fra Centralasien til Mellemøsten og Balkan, men moderne tyrkisk adskiller sig fra disse. På tyrkisk A lærer du det moderne tyrkisk som er officielt sprog i republikken, der er fremkommet i forlængelse af politiske og nationalistiske udviklinger gennem det 20. århundrede, og som stadig er under forandring og forhandling. 

På tyrkisk A kigger arbejder vi med litteratur, medier, film og kunst som udover sproglæredelen, belyser den tyrkiske verden, historie og kultur. 

Ved afslutning af undervisningen har du oparbejdet sproglige kompetencer, så du kan indgå i daglige samtaler på tyrkisk og samtidig har du opnået et bredt og nuanceret kendskab til den tyrkiske verden.

Udgangspunktet for undervisningen er, at man ikke har noget kendskab til sproget på forhånd.

Faget afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Du kan tidligst søge optagelse et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. klasse.

Hvis du går på et andet gymnasium, og du ønsker at tage Tyrkisk udover din normale fagpakke; dvs. at faget ikke skal træde i stedet for et fag i din normale fagpakke, så kan du optages på Tyrkisk på samme vilkår som andre enkeltfagskursister.

Hvis du ønsker, at Tyrkisk skal erstatte et fag i din normale fagrække, så skal du have en skriftlig tilladelse fra din skole, hvor din hovedforløbsskole bekræfter, at den vil betale en afgift for, at du kan gå på holdet hos os.

For at man kan opnå A-niveau på kun et år er forløbet meget kompakt og arbejdsbyrden stor. Det betyder, at undervisningen ligger to aftener om ugen, og at du yderligere må regne med en del hjemmearbejde.

Læs mere om økonomi og optagelsesprocedure under fanerne 'søg optagelse' og 'praktiske oplysninger' i sidemenuen.