INTRO

På NBG udbyder vi arabisk på A-niveau som enkeltfag på aftenhold. Det er muligt at tage faget som femte A-niveau-fag.

Undervisningen foregår mandag og onsdag aften.

Opstart 2021: Mandag den 30. august => Lukket for optag 2021!

Vi udbyder også arabisk som valgfag på B-niveau på den 2-årige STX.

A - NIVEAU

ARABISK I VERDEN

Arabisk er det officielle sprog i 22 lande, og hovedsprog for over 200 mio. mennesker.

Arabisk er et diglossi-sprog, hvilket indebærer, at man har ét formelt arabisk, som anvendes på tværs af de arabiske lande, fra Marokko i vest til Oman i øst. Dette formelle sprog kaldes også moderne standardarabisk. Moderne standardarabisk bruges i formelle sammenhænge, som f.eks i politik eller i nyhedsudsendelser, og det er et sprog som man lærer i skolen i de arabisktalende lande. Til daglig tales lokale dialekter, som kan variere meget fra land til land. Da de forskellige dialekter ikke har et kanoniseret skriftsprog, anvendes moderne standardarabisk i alle arabisktalende lande som fælles skriftsprog.

ARABISK I UNDERVISNINGEN

Der undervises i moderne standardarabisk, men vi beskæftiger os også med tekster og videoer på en eller flere af de store dialekter. Vi arbejder ikke kun med sproget i arabisk, men også med kultur, samfundsforhold og historie. Efter alfabetundervisningen læser vi lette tekster om eksempelvis familie, rejser og fritid og bygger langsomt ordforrådet op til på A-niveau at kunne læse og tale om emner som medier, immigration og oprør.

Udgangspunktet for undervisningen er, at man ikke har noget kendskab til sproget på forhånd.

Faget afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Du kan tidligst søge optagelse et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. klasse.

Hvis du går på et andet gymnasium, og du ønsker at tage Arabisk udover din normale fagpakke; dvs. at faget ikke skal træde i stedet for et fag i din normale fagpakke, så kan du optages på Arabisk på samme vilkår som andre enkeltfagskursister.

Hvis du ønsker, at Arabisk skal erstatte et fag i din normale fagrække, så skal du have en skriftlig tilladelse fra din skole, hvor din hovedforløbsskole bekræfter, at den vil betale en afgift for, at du kan gå på holdet hos os.

For at man kan opnå A-niveau på kun et år er forløbet meget kompakt og arbejdsbyrden stor. Det betyder, at undervisningen ligger to aftener om ugen, og at du yderligere må regne med en del hjemmearbejde.

Læs mere om økonomi og optagelsesprocedure under fanerne 'søg optagelse' og 'praktiske oplysninger' i sidemenuen.