Praktiske Oplysninger

STUDIEVEJLEDNING

På Nørrebro Gymnasium har vi to studievejledere. De kan hjælpe dig fra det øjeblik, du søger om optagelse, til det øjeblik, du står med dit eksamensbevis i hånden.

Til optagelsessamtalen hjælper studievejlederen dig med valg af studieretning og kan svare på, hvad du måtte have af spørgsmål. Når du er optaget, vil studievejlederne hjælpe dig med at få så godt et forløb som muligt hos os. Det sker både gennem individuel vejledning og vejledning i klasserne.

Alle elever indkaldes til en introsamtale og en efterfølgende samtale, hvor vi taler om, hvordan du er faldet til på skolen. Derudover er du altid velkommen til at bestille tid til en samtale.

STUDIEVALG DANMARK, CENTER KØBENHAVN

Vejledning til videregående uddannelse foregår i samarbejde med Studievalg Danmark, Center København, som har træffetid på skolen et antal gange i årets løb.

Hvis du vil booke tid til en samtale hos Studievalg, når vejlederen har træffetid på NBG, kan du gøre det hér. Du kan også skrive en mail til studie- og karrierevejleder Sidse Karup Lundsteen på silu@studievalg.dk.

Læs mere om Studievalg Danmark på Uddannelsesguiden.

Bemærk: Studievalg Danmark vejleder kun om videregående uddannelser. Hvis du har spørgsmål om uddannelserne på Nørrebro Gymnasium, og hvordan man bliver optaget hér på skolen, skal du kontakte os direkte på tlf.: 3583 1826.