Sprogvidenskabelig

STUDIERETNINGSFAG:
Engelsk A, Spansk A (begyndersprog),
Tysk eller Fransk B (fortsættersprog)

Denne studieretning er for dig, der elsker sprog og gerne vil fordybe dig, fordi du ved, at gode sprogkundskaber er en forudsætning for at kunne begå sig i en globaliseret verden – en verden, der er din legeplads!

Du skal vælge denne studieretning, hvis du synes, at det er spændende at kunne beherske tre af Europas mest talte sprog, og på den måde opnå en forståelse for interkulturelle forskelle og sammenhænge – hvilket især vil komme dig til gode på studieturen!

Udover det solide sproglige fundament, så får du på denne studieretning også faget innovation, hvor du lærer at arbejde teoretisk og kreativt med ideudvikling i forhold til virksomheder og organisationer.

I de tre studieretningsfag arbejder du på et højt teoretisk og fagligt plan, så du opnår kendskab til humanistisk videnskabsteori og arbejdsmetoder, og på den måde forbereder dig til en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om fagene her: Engelsk, spansk, tysk og fransk.

FAQ - FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvordan er studieretningen opbygget?

*Valgblok 1: Arabisk B, Psykologi B, Mediefag B eller Kemi B.

Hvilke sprog kan jeg vælge som 2. fremmedsprog?

Som 2. fremmedsprog kan du vælge mellem tysk fortsætter B eller fransk fortsætter B. 

Hvilke uddannelser kan jeg læse videre på?

Den sprogvidenskabelige studieretning sigter især mod lange og mellemlange humanistiske og samfundsfaglige uddannelser, fx sprogfagene, kommunikation, statskundskab og lærer- og pædagoguddannelserne. Du kan ligeledes vælge mellem en lang række professionsbacheloruddannelser inden for sprog, kommunikation og medier.
Studieretningen er desuden adgangsgivende til politi- og officersskolen. 

adgangskortet kan du se hvilke fagkombinationer og niveauer, der kræves for at komme ind på de enkelte videregående uddannelser.

Interesseret?

Jeg vil gerne ringes op og høre mere

Jeg vil gerne søge optagelse