Samfundsviden-skabelig

STUDIERETNINGSFAG:
Samfundsfag A, Engelsk A

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for sprog og gerne vil kombinere denne interesse med en bredere indsigt i danske såvel som internationale forhold. Studieretningen er for dig, der har lyst til at dykke dybt ned i fagenes centrale teorier og lære at bearbejde statistisk materiale, lave spørgeskemaer – forstå hvad der sker i verden på et politisk plan. I denne studieretning lærer du at anvende en bred række af redskaber til at analysere de sociologiske, politiske og økonomiske sammenhænge, som er en del af den verden du er medejer af.

I de to studieretningsfag arbejder du på et højt teoretisk og fagligt plan, så du opnår kendskab til videnskabsteori og arbejdsmetoder i samfundsvidenskab, og på den måde forbereder dig til en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om studieretningsfagene her: Engelsk og samfundsfag.

FAQ - FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvordan er studieretningen opbygget?

*2. fremmedsprog: Hvis du vælger Tysk B/Fransk B skal kun have faget på 1. år. Vælger du Spansk A, skal du have faget i to år, da faget kun udbydes på A-niveau.

**Valgblok 1: Tysk A/Fransk A, Fysik A, Matematik A eller Naturgeografi C.

Bemærk: med de tre førstnævnte valgfag får fem fag på A-niveau.

Desuden: Hvis du har valgt spansk som 2. fremmedsprog, så har du allerede brugt dette løft til A-niveau, og skal derfor ikke vælge noget fag i denne blok.

***Valgblok 2: Arabisk B, Psykologi B, Mediefag B eller Kemi B

Hvilke sprog kan jeg vælge som 2. fremmedsprog?

Som 2. fremmedsprog kan du vælge mellem tysk fortsætter B, fransk fortsætter B eller spansk begynder A.

Hvilke uddannelser kan jeg læse videre på?

Den samfundsvidenskabelige studieretning sigter især mod lange og mellemlange humanistiske og samfundsfaglige uddannelser, fx statskundskab, jura, psykologi, økonomi, sprogfagene og lærer-  og pædagoguddannelserne. Du kan desuden vælge mellem en bred vifte af professionsuddannelser inden for kommunikation, medier og sprog. Studieretning er også adgangsgivende til politi- og officersskolen. 

adgangskortet kan du se hvilke fagkombinationer og niveauer, der kræves for at komme ind på de enkelte videregående uddannelser.

Interesseret?

Jeg vil gerne ringes op og høre mere

Jeg vil gerne søge optagelse