Naturvidenskabelig Science

Studieretningsfag:
Matematik A, Fysik B, Kemi B

Denne studieretning er for dig, der synes, at det er spændende at kombinere matematisk tænkning med kreative tankegange indenfor fysikkens og kemiens universer. På denne studieretning får du nemlig mulighed for med matematik på A-niveau at tilegne dig en faglig viden og faglige redskaber, som du kan anvende til at forstå fysik og kemi på et højere plan. Studieretningen fokuserer således på, hvordan verden og universet fungerer og er bygget op, så drømmer du om at blive læge eller astronaut eller måske begge, så er det denne her studieretning, du skal vælge.

I de tre studieretningsfag arbejder du på et højt teoretisk og fagligt plan, så du opnår kendskab til videnskabsteori og arbejdsmetoder i naturvidenskab, og på den måde forbereder dig til en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om fagene her: matematik, fysik, kemi

FAQ - Få svar på dine spørgsmål

Hvordan er studieretningen opbygget?

*2. fremmedsprog: Hvis du vælger Tysk B/Fransk B skal du kun have faget på 1. år. Vælger du Spansk A, skal du have faget i to år, da faget kun udbydes på A-niveau.

**Valgblok 1: Fysik A, Kemi A eller Engelsk A.

Bemærk: Fysik og kemi starter dog først efter jul 2. år.

Desuden: Hvis du har valgt spansk som 2. fremmedsprog, så har du allerede brugt dette løft til A-niveau og skal derfor ikke vælge noget fag i denne blok.

Hvilke sprog kan jeg vælge som 2. fremmedsprog?

Som 2. fremmedsprog kan du vælge mellem tysk fortsætter B, fransk fortsætter B eller spansk begynder A. 

Hvilke uddannelser kan jeg læse videre på?

Når du vælger denne studieretning, så åbner der sig en verden af muligheder for dig! Du kan for eksempel læse til ingeniør inden for en række spændende områder, hvor fysik og kemi bare er nogle af dem. Studieretningen retter sig således især mod de mellemlange og lange videregående uddannelser indenfor naturvidenskab samt medicin og tandlægestudiet. Studieretningen er også adgangsgivende til politi- og officersskolen. 

På adgangskortet kan du se hvilke fagkombinationer og niveauer, der kræves for at komme ind på de enkelte videregående uddannelser.

Interesseret?

Jeg vil gerne ringes op og høre mere

Jeg vil gerne søge optagelse