Fag

På den 2-årige STX

På Nørrebro Gymnasium udbyder vi på den 2-årige STX en række obligatoriske fag på A,- B og C-niveau foruden valgfag på B- og A-niveau.

I studieretningsoversigten kan du læse mere om, hvordan studieretningerne er opbygget, hvilke fag der indgår i de enkelte studieretninger, og hvilke fag du kan vælge som valgfag.

Du kan også læse mere om de enkelte fag på alle niveauer ved at følge fagets link i sidemenuen.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde læreplanerne til de enkelte fag, som giver en detaljeret gennemgang af fagenes faglige mål, kernestof og meget andet.

STUDIEPLANER

Du kan få adgang til de enkelte klasser og holds studieplaner via skolens intranet Lectio.

Følg dette link - vælg Nørrebro Gymnasium - vælg klasse eller hold - vælg den klasse eller det hold, som du vil se studieplanen for - klik på studieplan.