Droppet ud?

Tidligere 2-årig STX-elev Miriam fra 2.G om NBGYM...

"Jeg kom fra et 3-årigt gymnasium, men der var ikke plads til diversitet. Her er der bedre plads til at være, den man er!"

Tidligere 2-årig STX-elev Miriam fra 2.G om NBGYM...

Har du allerede afsluttet et eller flere år på dit tidligere uddannelsesforløb..?

Hos Nørrebro Gymnasium kan du færdiggøre din uddannelse. Har du afsluttet 10. klasse, 1.G eller 2. G, men er droppet ud eller overvejer det?

Se herunder hvornår og hvordan du kan få din hue og et fuldt adgangsgivende bevis.
Du har afsluttet 1 .år på en gymnasial uddannelse
Du har afsluttet 2. år på en gymnasial uddannelse
Hvis du har afsluttet 1.g, kan du komme direkte ind i en 1. års-klasse på NBG. Har du afsluttet 2.g, kan du komme direkte ind i en 2. års-klasse, og hvis du har påbegyndt 3.g, men ikke afsluttet året, kan du også komme direkte ind i en 2. års-klasse og gøre din studentereksamen færdig.
 
Har du tidligere afsluttet et eller flere fag på gymnasiet, kan du søge merit for fagene hos os. Der gælder en række regler på området, som du kan læse mere om i bekendtgørelsen om merit i de gymnasiale uddannelser.

Du skal søge om merit ved uddannelsens start på baggrund af en ansøgning. For at kunne give dig merit, har vi brug for en udskrift af din eksamensprotokol med stempel og underskrift fra den skole, hvor du har afsluttet faget/fagene.
Du får besked om, når der kan søges merit.
 
Da den 2-årige STX er lidt anderledes opbygget, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få merit for alle fag.

FAQ - FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvad er forskellen på en studentereksamen fra Nørrebro Gymnasium og en HF-eksamen?

Studentereksamen fra NBG er præcis den samme som en studentereksamen fra et 3-årigt gymnasium. Du bliver bare student et år tidligere. 

Tager du en STX kan du i nogle fag opnå højere niveau end i en HF-eksamen, og du skal kun til eksamen i de fag, der bliver udtrukket. I løbet af året får du både termins- og årskarakterer. 

Tager du en HF, skal du til eksamen i alle fag, og du får hverken termins- eller årskarakterer.

Kan jeg komme direkte fra 2. og 3.g ind i en 2. års-klasse på Nørrebro Gymnasium?

Ja, hvis du har afsluttet 2.g, kan du komme direkte ind i en 2. års-klasse. Hvis du har påbegyndt 3.g, men ikke afsluttet året, kan du også komme direkte ind i en 2. års-klasse og gøre din studentereksamen færdig.

Kan jeg søge merit for allerede afsluttede fag?

Har du tidligere afsluttet et eller flere fag på gymnasiet, HF eller VUC kan du søge merit for fagene hos os. Der gælder en række regler på området, som du kan læse mere om i bekendtgørelsen om merit i de gymnasiale uddannelser.

Du skal søge om merit ved uddannelsens start på baggrund af en ansøgning. For at kunne give dig merit, har vi brug for en udskrift af din eksamensprotokol med stempel og underskrift fra den skole, hvor du har afsluttet faget/fagene.
Du får besked om, når der kan søges merit.

Da den 2-årige STX er lidt anderledes opbygget, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få merit for alle fag.

Interesseret?

Jeg vil gerne ringes op og høre mere

Jeg vil gerne søge optagelse