sundhedsfaglig

Den sundhedsfaglige linje er tonet, så den henvender sig til dig, der gerne vil læse videre på fx lærer- og pædagogseminarierne, socialrådegiveruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, til jordemoder eller til fysioterapeut. På andet år indgår biologi B og pyskologi C som linjefag.

FAQ - FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvordan er linjen opbygget?

Linjen er opdelt i fire semestre. 1. og 2. semester består af undervisning i obligatoriske fag. På 3. og 4. semester indgår biologi B og psykologi C som linjefag.

På 3. og 4. semester kan du desuden vælge mellem tre valgfag på B-niveau: Matematik, mediefag og religion.

*Historie B, samfundsfag C, religion C.

** Kemi C, biologi C, naturgeografi C.

***Den samfundsfaglige-erhvervsøkonomiske linje: samfundsfag B, erhvervsøkonomi C.

***Den sundhedsfaglige linje: biologi B, psykologi C.

****Matematik B, mediefag B, religion B.

Hvilke valgfag kan jeg vælge?

Som valgfag på 3. og 4. semester kan du vælge mellem tre fag på B-niveau: matematik, mediefag og religion.

Hvilke uddannelser kan jeg læse videre på?

Denne linje er tonet, så den sigter mod uddannelser som fx socialrådgiver, fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder, lærer eller pædagog.

Hvis du har afsluttet din eksamen uden overbygning, men ønsker adgang til en universitetsuddannelse, kan du efterfølgende gennemføre et supplerende overbygningsforløb enten via gymnasial supplering (GSK) eller hf-enkeltfag.

Interesseret?

Jeg vil gerne ringes op og høre mere

Jeg vil gerne søge optagelse